Điều kiện sử dụng

www.7an.vn là trang điện tử thuộc sở hữu Công Ty TNHH An Nguyên. Trang điện tử nhằm cung cấp đến quý khách hàng những thông tin liên quan đến việc mua hàng và dịch vụ một cách tiện dụng nhất.

Quý khách hàng được lưu thông tin, chuyển thông tin đến bạn bè nhưng không được sử dụng nội dung và hình ảnh nhằm mục đích kinh doanh tương tự.

Thân ái,

An Nguyên Group